Tropical Viking Solenergi
Hem
Produkter
Tjänster
Återförsäljare
Kontakta oss
Fakta Solenergi


Svensk Solenergi (Bransch organisation)

Solinstrålning vid eran anläggning (SMHI)

Beräkna enrgiproduktionen för ert system på er ortEkonomi:

 • Elcertifikat - Producerad el betingar elcertifikat som säljes till kvotpliktiga, marknadsvärde 12 sept 2013:  200:-/mWh <länk till ekonomifakta>
 • Nätnytta - ca 3,6 - 6,8 öre/kWh
 • Solcellsstöd 35% (Länsstyrelsen)
 • Nettodebitering / Skattelättnad - regeringen går vidare med upp till 11.720:- i skattereduktion per år för företag och privatpersoner <referens> *
 • Sälja överskottsel - Tex sommarmånader kan det vara sannolikt att man producerar mer än man kan använda, överskottsel säljs då till er El handels firma
 • Egen producerad El är skattefri och momsfri *
 • Tak med renoveringsboehov - Tak med tex underlagspapp + takpanner ersätts med ytpapp + solpaneler => merkostanden för solpaneler kan i vissa fall halveras
 • Egen solel kan även ses som en slags försäkring mot ökat energipris i framtiden
 • ROT-arbete - Har man ett hus som är äldre än 5 år och man ej fått solcellsstöd beviljat , så medges ROT-avdrag för 30% av totalkostnaden av anläggningen plus installation.
 • Egen producerad El  - minskar abbonemangsavgiften avsevärt pga att man slipper överföringskostnad från nätbolaget, denna kostnad varierar mellan ca 15-20 öre/kWh, beroende av vilket bolag som äger nätet där du bor


* Vid Mikroproduktion, vilket innebär
 • Max anläggningseffekt 43,5 kW
 • Max 63A huvudsäkring
 • Mer El köps än vad som säljs, utslaget årsvis (Nettokonsument)
Hem
Produkter
Fakta Solenergi
Tjänster
Återförsäljare
Kontakta oss